Dostępne w ofercie banków lokaty bankowej to dla zdecydowanej większości konsumentów nadal podstawowa i najbardziej bezpieczna forma oszczędzania pieniędzy. W odróżnieniu od chociażby funduszy inwestycyjnych czy inwestycji w waluty, lokaty krótkoterminowe oraz długoterminowe gwarantują pewny i stały zysk, co bez wątpienia stanowi ogromną zaletę w czasach ogólnej niepewności na światowych i lokalnych rynkach.

Często mówi się obecnie, że lokaty bankowe wyraźnie tracą na atrakcyjności, przede wszystkim ze względu na wspólne występowanie dwóch istotnych czynników: niskich stóp procentowych NBP oraz wysokiej inflacji. Co do zasady jest to prawda, jednak na rynku nadal może znaleźć lokaty odznaczające się naprawdę atrakcyjnymi warunkami. Poniżej czytelnik znajdzie aktualny ranking lokat przedstawiający najbardziej interesujące obecnie oferty lokat w bankach.

Ostatnia aktualizacja: 3 Września 2020
Ranking tworzony według najczęściej wybieranych ofert
Lokata na Nowe Środki
0,80 %
? zależne od okresu lokaty: 2 lub 3 miesiące
Oprocentowanie
2 lub 3 miesiące
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
Facto lokata
1,60 %
? 1,1% na 3 miesiące, 1,2% na 6 miesięcy, 1,6% na 9 i 12 miesięcy, 1% na 18 miesięcy
Oprocentowanie
3 - 60 miesięcy
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
InBank Lokata
2,20 %
? 0,7% na 3 miesiące, 1% na 6 miesięcy, 1,5% na 12 miesięcy, 1,75% na 24 miesiące, 1,85% na 36 miesięcy, 2% na 48 miesięcy, 2,2% na 60 miesięcy
Oprocentowanie
3-60 miesięcy
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «
Lokata Happy PRO
2 %
Oprocentowanie
3 miesiące
Okres lokaty
» SPRAWDŹ «

Czy lokaty bankowe nadal są opłacalne?

Przede wszystkim należy jeszcze raz podkreślić zasadę, która została już przywołana powyżej, a mianowicie fakt, iż to właśnie lokaty bankowe nadal należą do nielicznych produktów oszczędnościowych, które gwarantują określony w umowie zysk. Oprocentowanie lokat w bankach co do zasady ma charakter stały, przez co klient już na wstępie inwestycji jest w stanie dokładnie określić jej zyskowność. W odniesieniu do innych form lokowania kapitału- TFI, giełda, waluty- tego rodzaju prawidłowość oczywiście nie zachodzi. Co więcej, w aktualnych warunkach nawet względnie bezpieczne fundusze inwestycyjne o niskiej stopie ryzyka są w stanie notować całkiem spore straty. W takim wypadku klient rzecz jasna niczego nie zarabia, a wręcz przeciwnie: jego kapitał ulega pomniejszeniu. Ten stan rzecz w znacznie większym nasileniu występuje odnośnie funduszy o wyższej stopie ryzyka lub giełdy, gdzie miesięczne spadki na poziomie kilkudziesięciu procent bynajmniej nie należą obecnie do rzadkości.

Kolejna istotna kwestia to porównanie lokat bankowych do wciąż popularnego trzymania pieniędzy w gotówce. Warto więc zdawać sobie sprawę, że nawet jeśli aktualne oprocentowanie lokat jest relatywnie niskie, to instrumenty te nadal są w stanie efektywnie chronić pieniądze przed wpływem inflacji. W odniesieniu do natomiast do trzymania oszczędności w przysłowiowej skarpecie o jakiejkolwiek ochronie kapitału po prostu nie może być mowy. W praktyce oznacza to po prostu tyle, że trzymając pieniądze w gotówce również tracimy, ponieważ wartość naszych oszczędności będzie regularnie pomniejszana przez inflację.

Lokaty krótkoterminowe czy długoterminowe: co wybrać?

Jak wiadomo, lokaty bankowe występują na rynku w dwóch najbardziej podstawowych wariantach. Pierwszy z nich to lokaty długoterminowe. W tym wypadku mówimy o oszczędzaniu w dłuższym horyzoncie czasowym, wynoszącym często nawet ponad 10 lat. Również jednak lokaty długoterminowe mogą różnić się pomiędzy sobą jeśli chodzi o mechanizm działania. Oprócz lokat standardowych w ofercie wielu banków klient znajdzie także programy budowania kapitału.

W tym ostatnim wypadku również mamy do czynienia z lokatą, tyle że działającą według specyficznego mechanizmu. Jak już sama wskazuje, program budowania kapitału jest przeznaczony do regularnego gromadzenia oszczędności, co oznacza comiesięczne wpłaty. W ten sposób w każdym miesiącu suma naszych oszczędności ulega powiększeniu, co staje się jeszcze łatwiejsze w sytuacji, kiedy pieniądze na rachunek lokaty są co miesiąc pobierane z naszego konta w sposób automatyczny. Banki oferują oczywiście różne oprocentowanie a także różne systemy kapitalizacji odsetek, która może odbywać się raz lub dwa razy w roku. Dodatkowo, niektóre banki udostępniają także możliwość uzyskania premii odsetkowej, jeśli po określonym czasie na rachunku naszego programu budowania kapitału będzie znajdować się minimalna wymagana kwota pieniędzy. W ten sposób lokaty długoterminowe w formie programów budowania kapitału okazują się opcją wyraźnie bardziej korzystną, niż może się z pozoru wydawać.

Czym się kierować wybierając lokaty długoterminowe?

Aktualne oprocentowanie lokat długoterminowych będzie kształtować się na porównywalnym poziomie. Tym niemniej, nadal możliwe pozostaje znalezienie bardziej atrakcyjnej oferty. Oprócz oprocentowania wybierając lokatę zawsze należy jednak wziąć pod uwagę także inne czynniki.

Należy więc zwrócić uwagę na częstotliwość kapitalizacji odsetek. W przypadku lokat krótkoterminowych znajdziemy nawet lokaty z miesięczną kapitalizacją odsetek. W odniesieniu jednak do lokat na dłuższy okres standardem będzie kapitalizacja odsetek raz lub dwa razy w roku. Bardziej korzystną jest oczywiście druga z wymienionych opcji. Kolejny istotny czynnik to sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie. Bank nie powinien zastrzegać sobie, że w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty klient traci całość lub chociażby część wypracowanych odsetek. Stąd też do najbardziej atrakcyjnych należy zaliczyć te oferty, w przypadku których wcześniejsze zerwanie lokaty w żaden sposób nie pomniejsza kwoty zgromadzonych oszczędności.

Oczywiście, dobrze będzie także zwrócić uwagę na ewentualne dodatkowe bonusy, jak wspominane już premie odsetkowe.

Lokaty krótkoterminowe nadal pozostają atrakcyjne

Poza opisywanymi programami budowania kapitału oraz standardowymi lokatami długoterminowymi banki rzecz jasna nadal oferują nam także tradycyjne lokaty któtkoterminowe. Co bardzo ważne, to właśnie w odniesieniu do tego segmentu oferty bankowej mamy do czynienia z największym zróżnicowaniem.

Aktualnie najwyższe oprocentowanie lokat krótkoterminowych będzie kształtować się w okolicach 3 do 4 procent w skali. Jest to wynik całkiem niezły, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę dostępność różnych dodatkowych bonusów, jak np. lokaty z dopłatami. Co do zasady jednak najbardziej atrakcyjne a więc najwyżej oprocentowane lokaty będą stanowić element oferty promocyjnej adresowanej przez banki do nowych klientów. Tego typu lokaty bankowe to najczęściej umowa na 3 lub rzadziej 6 miesięcy. Czy jednak w tym wypadku w ogóle opłaca się oszczedzać na lokatach? Odpowiedź brzmi: tak. Możemy przecież korzystać wyłącznie z kolejnych ofert promocyjnych lokat, co pozwoli na osiągnięcie całkiem wysokiej stopy zwrotu.

Oprócz tego nadal dostępne także tradycyjne lokaty z kontem. W tej sytuacji oprocentowanie lokat co do zasady będzie niższe, niż ma to miejsce w odniesieniu do lokat przynależnych do oferty promocyjnej. Tym niemniej, każda lokata bankowa jest lepszym sposobem przechowywania pieniędzy, niż trzymanie ich na koncie bieżącym lub w gotówce. Oprocentowanie lokaty zawsze stanowi bowiem pewną formę ochrony chociażby przed inflacją. To jednak jeszcze nie wszystko. W niektórych wypadkach posiadanie lokat, konta oszczędnościowe lub programów budowania kapitału może dodatnio wpływać na ocenę naszej zdolności kredytowej, co rzecz jasna także stanowi czynnik o istotnym znaczeniu. Regularne oszczędzanie pieniędzy w banku, który prowadzi nasze konto bieżące, to zawsze forma budowania naszego profilu klienta, co w przyszłości może przynieść nam określone korzyści.